ELSY

ELSY K302

ELSY är Thorebs intelligenta E/E-arkitektursystem. Med ELSY i fordonet, får ägaren ett på­litligt elsystem. Om det ändå skulle bli något fel, är det enkelt att hitta, antingen genom att titta på fordons­datorns display, eller genom att ansluta en bärbar dator med Thorebs service­applikation. Om fordonet utgör en del av Thorebs realtidssystem, kan även felmeddel­anden och dia­gnostik fås från fordonet via Internet.

Genom att investera i ELSY, får ni även ett kraftfullt och användarvänligt designverktyg. Med grafiska hjälpmedel kan logiska villkor byggas upp för Thoreb ELSY-enheter (så som noder, displayer, och styrenheter för knappaneler), vilka kommunicerar med varandra via kommunikationsprotokollet elsyCAN, eller ELSY.

ELSY kan enkelt integreras med andra system i bussen och kan ersätta ett antal användargränssnitt genom att använda någon av Thorebs fordonsdatorer och förardisplayer. Det går att ställa in destinationsskyltar, klimatet, göra säkerhetskontroller inför körningen, m.m. Det går även att automatiskt visa kamerabilder från backkameror, när backväxeln läggs i. Där emellan kan föraren se dörrstatusen och om någon lucka är öppen. Vid fel på en dörrsensor, eller från någon annan del av elsystemet, visas omedelbart ett meddelande för föraren.

Med Thorebs ELSY får ni ett pålitligt och lättintegrerat elsystem som ger en säker och bekväm körupplevelse.