INFORMAŢII ÎN TIMP REAL

RealTimeInfo2

Thoreb oferă informații în timp real pentru managerii companiilor de transport, pentru pasageri şi în aceiaşi măsură pentru şoferi şi personalul de întreţinere, printr-o interfaţă grafică intuitiva. Vehiculele care transmit date în timp real raportează alarme declanşate de o varietate foarte largă de intrări. Aceste informaţii pot fi furnizate în formatul standard către alţi utilizatori sau integratori şi procesate ca rapoarte pentru diferite grupuri de utilizatori.

 

REAL-TIME INFORMATION FOR DIFFERENT PURPOSE