Custom Bus

Custom 02

Custom Bus (tidigare Custom Coaches), som bygger bussar baserade på chassin från IVECO, Scania och Volvo, är den näst största busstillverkaren i Australien. De har byggt bussar sedan 1955 och har ett genuint gott anseende.

Minskad vikt - minskad bränsleförbrukning - minskad kostnad och miljöpåverkan

Custom Bus arbetar ständigt med att höja kvaliteten och minska bussarnas vikt. Med innovativ design, kan samma hållbarhet uppnås med minskad materialåtgång, genom att fördela materialet till de platser där påfrestningarna är störst. Dessutom används så lätt material som möjligt. Samma, eller till och med bättre säkerhet uppnås samtidigt.

Thoreb har levererat ELSY, Thorebs intelligenta E/E arkitektursystem, till Custom Bus sedan början av 2000-talet. As part of ELSY, Custom Bus integrerar Thorebs knappanel (vilken kan ha upp till 96 strömbrytare anslutna) i instrumentbrädan, som en del av ELSY. Custom Bus installerar även vårt videoövervakningssystem. 

 

Genom att installera Thorebs system får slutkunden ökat mervärde.