Sydney Airport

SydneyAirport2

 

Sydney Airport spelar en viktig roll i Australiens infrastruktur. Direkt från flygplatsen är det möjligt att nå 44 internationella, 22 inrikes och 22 regionala destinationer (31 dec 2014). För inrikes resenärer erbjuder Blu Emu Car Park 24-timmarsparkering, inklusive flygbuss till inrikesterminalerna.

 

BIRD VIEW – Ökad säkerhet för parkeringens besökare

Thorebs Bird View-system lanserades under slutet av 2013. Tjugosex bussar kör mellan inrikesterminalerna och Blu Emu Car Park på Sydneys flygplats. I dessa bussar har föraren en 360° vy runt fordonet, som ur ett fågelperspektiv. Föraren kan även välja att titta på bilden från någon av de fyra vidvinkelkamerorna, som är installerade utanpå bussen. Tekniken hjälper förarna vid parkering, samt visar om någon person, eller något annat fordon befinner sig farligt nära bussen. Förarna är mycket nöjda och anser att deras arbetsförhållande har förbättrats väsentligt sedan de började använda Bird View-systemet.

Under 2015 utrustades ytterligare nio bussar med Thorebs Bird View-system. Förutom Bird View-systemet så är alla bussar som ingår i systemet utrustade med Thorebs fordonsdatorer och videoövervakningssystem. Femton busshållplatser har informationstavlor, som visar när nästa buss kommer att anlända i realtid. Samtliga bussar visas även i realtid på en kartbaserad internetapplikation, som kan följas av personalen på Sydneys flygplats.

 

Thoreb stöder Sydney Airports arbete med att förbättra sina kunders positiva upplevelser av flygplatsen, samt öka trivseln för sin personal.