Hallandstrafiken

Halland 02

Vår kund Hallandstrafiken är en mellanstor trafikhuvudman i sydvästra Sverige.

 

Samarbete mellan Thoreb och Hallandstrafiken

Under 2000 påbörjades implementeringen av Thorebs realtidssystem hos Hallandstrafiken, för att successivt byggas ut till att under 2003 omfatta hela Hallands län, en ca 150x50 km stor yta. Sedan 2010 har hela fordonsflottan uppgraderats med Thorebs senast teknik.

230 bussar har utrustats med Thorebs fullständiga realtidssystem, där kommunikationen mellan fordonen och det centrala systemet baseras på 3G. Ungefär 40 skyltar på strategiska hållplatser och beöksmål ger resenärer realtidsinformation om när bussar beräknas ankomma. Realtidsinformation fås även via internetapplikationen Reseplaneraren. Dessutom har alla bussar passagerardisplayer och automatiskt destinations- och hållplatsutrop. Trafikledarna har stor nytta av vår trafikledningsapplikation, som bl a har en zoombar, GIS-baserad karta. Överfallslarm är också installerade i bussarna. Om larmet aktiveras av föraren sänds meddelande till såväl larmbolag, som till trafikledarna, vilka kan följa bussens rörelse på kartan. Statistik kan fås ut som rapporter i PDF- och Excel-format. Systemet är integrerat med planeringssystemet REBUS, likväl som med Cubics biljettsystem.

 

När man pratar med resenärer i Halland, uttrycker de sin tillfredsställelse med informationen ombord på bussen och möjligheten att planera sin resa, både i webbapplikationer och smartphone-appar.