Tallinn

Tallinn 02

 

Tallinna Transpordiamet (TTA) är trafikhuvudman i Estlands huvudstad Tallinn. Ett av Tallinns mål är att stadsmiljön ska bli grönare och hälsosammare, vilket innebär att man kontinuerligt satsar på kollektivtrafiken. Under vardagar, i rusningstrafik trafikerar 460 kollektivtrafikfordon (357 bussar, 39 spårvagnar och 64 trollybussar) 72 linjer.  Under 2014, åkte mer än 151 miljoner passagerare 30,8 miljoner kilometer med Tallinns kollektivtrafik.

 

Thoreb - bidrar till förbättrad kollektivtrafik i Tallinn

Projektet som drivs tillsammans med TTA startade upp under 2007.  Under 2010 uppgraderades fordonen till att kommunicera över 3G (för överföring av data, röst- och textmeddelanden). Under 2012 installerades Thorebs senaste teknik i samtliga fordon, samtidigt som ett nytt biljettsystem integrerades. Systemet byggs ut kontinuerligt med nya fordon och funktioner.

Samtliga fordon har Thorebs fordonsdator C74, radiomodem, 3G-modem, inre och yttre skyltar, inre och yttre utrop av namn på nästa hållplats samt destination. I och med att det nya biljettsystemet integrerats med fordonsdatorn, kan Thorebs förardisplay även användas för att administrera och skriva ut biljetter. Fordonsdatorn förser biljettsystemet med utsättning, position, tid och datum. I en mängd korsningar med trafikljus kan kollektivtrafikfordon få prioritet, vilket ger ett jämnt trafikflöde och färre förseningar. I över 180 fordon kan föraren kommunicera med trafikledningen via röst- och textmeddelanden över Internet. Vid behov kan överfallslarm aktiveras. Trafikledarna kan övervaka trafiksituationen på vår trafikledningsapplikation. Information samlas in från fordonen rörande körtider, punktlighet, etc. vilket ger kunden värdefullt underlag till förbättringar i trafiken.

Thoreb har utrustat en mängd hållplatser på strategiska platser runt om i Tallinn med displayer för visning av när nästa buss/spårvagn beräknas ankomma, baserat på realtidsinformation. Resenärer kan få samma information via Internet, där det t ex går att planera resor.

Alla spårvagnar levererade under 2015 utrustades för att få samma funktionalitet som övriga fordon. Dessutom har de försetts med ett nytt infotainmentsystem.

 

Thoreb stödjer Tallinna Transpordiamet i deras ansträngningar att skapa en kollektivtrafik som attraherar ändå fler resenärer än i dag. I en studie som genomfördes under 2008, efter att Thorebs realtidssystem infördes, kunde man se att medelhastigheten hos kollektivtrafikfordon ökade med 2 km/h under rusningstrafiken kvällstid. Vi uppmuntrar även till minskade utsläpp och bränsleförbrukning, för minskad klimatpåverkan. Investeringar planeras i nya och fler kollektivtrafikfordon i Tallinn. Naturligtvis är Thorebs ambition att även i framtiden vara delaktig i den spännande och positiva utveckling som sker.