Bustech

Bustech 02

Bustech, i Burleigh, Brisbane är en oberoende bussbyggare, som grundades 1995 i Australien. De erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga lösningar, baserade på lättviktskorgar i rostfritt stål. Bustech strävar ständigt efter nya innovativa lösningar, för att förbättra sin design och konstruktion. Eftersom alla bussar görs på plats, från design, till att sätta på slutkundens dekaler, är det enkelt att göra kundanpassningar. 

 

Minskad vikt - minskad bränsleförbrukning - minskad kostnad och miljöpåverkan

Bustech har varit Thorebs kund sedan början av 2000-talet. Utöver att integrera Thorebs fordonsdator och intelligenta E/E-akritektursystem ELSY i sina elsystem, installerar de vårt videoövervakningssystem. Därmed ökar förarnas säkerhet och de får en värdefull överblick av situationen ombord.

 

Genom att installera Thorebs system, får slutkunden ökat mervärde.