Higer Bus

Higer2

Higer Bus har mer än 6000 anställda och är en av de snabbast växande busstillverkarna i Kina. Produktionsområdet är imponerande 950 000 m2 och kunderna finns i över 100 länder och regioner runt om i världen.

 

Fokus på produktutveckling och hög kompetens hos medarbetarna

För att höja kompetensen hos medarbetarna och effektivisera produktutvecklingsprocessen, samarbetar Higer t ex med Scania i Sverige. Higer samverkar även med flera inhemska universitet och vetenskapliga forskningsinstitutioner.

Thoreb har levererat ELSY, vårt intelligenta E/E-arkitektursystem sedan 2009, till bussmodellen Scania Touring som tillverkas av Higer. Thorebs designverktyg ELSYgraf och diagnostikapplikation Canela+, är mycket uppskattade av Higers elingenjörer, eftersom elsystemets design- och utvecklingsfas förkortats väsentligt samtidigt som felsökningen underlättats.