MBNA Thames Clippers

Thames 02

Över 10 000 passagerare reser med MBNA Thames Clippers varje dag på någon av deras 15 höghastighetskatamaraner (sommaren 2015) i London. Företaget satsar på passagerarkomfort, hög säkerhet och låg miljöpåverkan. Exempelvis, är alla fartyg anpassade för rullstolsburna och barnvagnar. De nyaste fartygen har lättviktskonstruktion, för att minska bränsleförbrukningen.

 

Thoreb håller reda på pendlare och besökare som korsar Themsen

Eftersom hög säkerhet är viktigt, och förskrifterna för fartyg är rigorösa, är det betydelsefullt att alltid veta hur många passagerare som befinner sig ombord. Det har varit en angenäm utmaning att installera ett tillförlitligt passagerarräknarsystem på MBNA Thames Clippers, eftersom det finns många utrymmen för passagerarna att röra sig mellan, samtidigt som utformningen av landgångar och entréer varierar. Dessutom ska besättningen inte räknas med, då de släpper ombord och av passagerarna. Utmaningar är välkomna, eftersom de hjälper oss att utvecklas.  

Genom att använda Thorebs passagerarräknarsystem, kan MBNA Thames Clippers personal koncentrera sig på sina dagliga arbetsuppgifter. Dessutom samlas värdefull resandestatistik för varje fartyg in, i realtid över Internet.

 

MBNA Thames Clippers kan när som helst lämna resandestatistik till Londons hamnmyndighet tack vare Thorebs passagerarräknarsystem.