ÖBB-Postbus

Postbus 02

ÖBB-Postbus är den största kollektivtrafikoperatören i Österrike, med över 2200 bussar och 231 miljoner busspassagerare (2014). Företagets verksamhet genomsyras av socialt ansvarstagande och satsningar för att uppnå ett hållbart transportsystem.   

 

Thorebs system finns i bussar över hela Österrike

Under 2012 påbörjades installationen av Thorebs Postbus-system, vilket kommer att omfatta samtliga ÖBB-Postbus bussar i Österrike.

Vårt Thoreb-system består av hårdvara och mjukvara i bussarna, samt applikationer för att studera rapporter och visa realtidsvärden från fordon. Eftersom alla värden från CAN kontinuerligt sänds från bussarna i realtid, kan underhållspersonal omedelbart bli meddelade via SMS om ett tröskelvärde överskrids/underskrids. Värden kan även studeras från vilken dator som helst som är ansluten till Internet. Alla bussar har Thorebs Eco and Fuel Management System (EFMS) installerat, vilket hjälper föraren att minska bränsleförbrukningen och ha en körstil som är behaglig för passagerarna. Kommunikationen mellan fordon och det centrala systemet sker via 3G. En del fordon som ingår i projektet har automatiskt utrop och displayer för passagerarinformation. Dessutom har en del bussar utrustats med passagerarräknare. Vårt system är integrerat med andra system. Till exempel får vi information om vald linje, destination och hållplatslistor från Zeliskos biljettsystem, vi utbyter information med planeringssystemet IVU och ÖBB-Postbus SAP-system, samt hämtar diagnosfiler från fordonens växellådor.

 

Sedan EFMS infördes har både förarnas och ledningens medvetandegrad höjts rörande körstilens påverkan på bränsleförbrukningen, vilket lett till minskad bränsleförbrukning och tomgångskörning.