TRAFIKLJUS­PRIORITET

TLP 2

Thoreb har system som auto­matiskt ger fordon prioritet då de närmar sig korsningar med trafikljus. Därigenom kan för­seningar undvikas och trafik­flödet blir jämnare. Föraren behöver inte göra något utan kör bara som vanligt. Instal­lation och konfigurering är snabbt gjord oavsett vilken styrenhet som används för trafikljusen.

Man ansluter helt enkelt Thorebs utrustning till en av detektor­ingångarna på styrenheten. Ingen grävning behövs och utrustningen kan enkelt flyttas, om det skulle behövas.

 

TRAFIKLJUSPRIORITET DÅ DET BEHÖVS

  • Det är enkelt att definiera var och när fordon ska få prioritet.
  • Det går att ange om fordon alltid ska få prioritet, eller om bara försenade fordon ska få det. 
  • Det finns stöd för flera protokoll, t ex KAR.
  • Inga induktiva slingor behöver grävas ner.
  • Deaktiveringssignal sänds då korsningen passerats. 
  • Kan användas av utryckningsfordon.
  • Prioritetsbegäran från utryckningsfordon har alltid högst prioritet.
  • Vägbommar kan automatiskt öppnas och stängas.