TRAFIKLEDNING

TMi

Thoreb erbjuder en mängd funktioner för att underlätta den dagliga trafiklednigen. Trafiken kan studeras i realtid, med information om punkt­lighet, fordonens position, etc. både på en karta och i tabeller. Dessutom går det att kommu­nicera med föraren via både text- och röstmeddelanden, samt han­tera överfallslarm från fordon. Dessutom kan Thorebs webbaserade applikation Early Warning visa dia­gnos­meddelan­den i realtid från fordonens CAN-system.

Vilka funktioner som är tillgängliga, varierar mellan användare, och vilken typ av system kunden har. Thorebs trafikledningsapplikation fungerar som en webbläsare, och får all information över Internet. I applikationen går det att ställa in vilken information som ska visas, genom att definiera grupper av linjer, fordon av intresse, m m.

 

FULL KONTROLL I ALLA LÄGEN 

  • Grafisk linjeöverblick
  • Fordonens och hållplatsernas position på karta, med valda turer utritade 
  • Avvikelser från tidtabell
  • Detaljerad information om valt fordon/tur/hållplats/etc
  • Indikering av dubbel inloggning
  • Spårning av fordon, med markering av den senast kända positionen
  • Gruppering av linjer
  • Historisk turinformation 
  • Visning och loggning av larm från fordon
  • Text- och röstmeddelanden till/från fordon 

 

Thorebs trafikledningsverktyg ger en komplett analys och ständig uppsikt över trafiksituationen.