INFOTAINMENT

Infotainment2

Thoreb erbjuder ett flexibelt och kraftfullt infotainment­system, med högupplösta färg­displayer i olika stor­lekar och för olika monterings­alternativ. Nyttig trafikinformation och reklam visas för passagerarna, baserat på fordonets utsättning och position. Infotainment­systemet kan anslutas till fordonets högtalaranlägg­ning, vilket möjliggör automatiskt utrop av tur­information.

Displaylayouten kan anpassas efter olika kunders behov. Hur och när information ska visas baseras på valt omlopp och tur. Våra kunder kan välja att visa linjenummer och destination tillsammans med en lista över de närmsta hållplatserna, eller en karta med linjen och fordonets aktuella position utritad. Reklam kan visas på separata displayer, eller på den ytan där kartan annars syns. Dessutom kan reklam knytas till vissa linjer och hållplatser. När fordonet närmar sig en hållplats, kan t ex gatunamn i närheten av hållplatsen visas, tillsammans med intressanta besöksmål. Bytesinformation för anslutande linjer och andra trafikslag kan också visas. Både föraren och trafikledningen kan vid behov skicka textmeddelanden till passagerardisplayerna. Genom att använda Thorebs webbaserade applikation MediaCloud är det enkelt att administrera infotainment. Med MediaCloud, skapas spellistor vilka sänds tillsammans med mediafiler till samtliga fordon, så snart de publiceras.

 

Thoreb gör resan enklare

  • Kundanpassning för att möta olika behov
  • Behovsbaserad information
  • Bytespassning från olika trafikslag
  • Loggning av visad reklam
  • Automatiskt utrop av turinformation

 

Med vårt infotainmentsystem får resenärer användbar information under hela sin resa.